Tisztelt Pályázók!

Vizsgaközpontunk pályázatot hirdet jegyzői névjegyzék kialakításához.
A szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020.(II.7.) Kormányrendelet 274. § szerint:
A szakmai vizsga jegyzője a szakmai vizsga előkészítésével, lefolytatásával és lezárásával kapcsolatos írásbeli, dokumentálási feladatokat látja el. E feladatkörében

 • vezeti a vizsgajegyzőkönyvet,
 • összesíti a szakmai vizsga részeredményeit,
 • kitölti és vezeti a vizsgatörzslapot,
 • kitölti az oklevelet, illetve a szakmai bizonyítványt,
 • elvégzi a szakmai vizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket,
 • felelős a vizsgatörzslap és az oklevél, illetve a szakmai bizonyítvány adatainak összeolvasásáért, egyezéséért,
 • gondoskodik a szakmai vizsga lezárását követően a szakmai vizsga dokumentumainak a vizsgabizottság által történő hitelesítéséről, valamint
 • gondoskodik a szakmai vizsga lezárását követően az elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről.

A pályázaton történő részvétel feltételei:

A pályázaton az a személy vehet részt, aki

 • minimum érettségi végzettséggel rendelkezik,
 • cselekvőképes,
 • büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • a pályázat elbírálásánál előnyt jelent a Törzslapnyilvántartó rendszer ismerete, korábbi jegyzői tevékenység ellátásának igazolása.

Pályázat benyújtására a Vizsgaközpont honlapján közzétett regisztrációs űrlap kitöltésével és beküldésével van lehetőség. Amennyiben a dokumentumok csatolása akadályba ütközik, az alábbi e-mail címre kérjük elküldeni azokat: jelentkezes@sikervizsga.hu. Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: „Jegyzői névjegyzék”.

A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos.

Regisztrációs lap kötelező mellékletei:

 • szakmai önéletrajz (Az önéletrajzban a jelentkező térjen ki valamennyi korábbi munkatapasztalatára, a szakterületen eltöltött időkre is)
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok szkennelt másolata (Kérjük, valamennyi képzettségét igazoló dokumentum feltöltését, tehát nem kizárólag a legmagasabb iskolai végzettség igazolását. Amennyiben több területen is rendelkezik szakmai ismerettel, úgy célszerű valamennyi diploma, oklevél, tanúsítvány, munkatapasztalat feltöltése)
 • a pályázó nyilatkozatai (regisztrációs űrlapon).

Mellékletek:

Regisztrációs űrlap Megnyitás
Pályázati felhívás Letöltés