• a szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény
 • 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról
 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (a törvényben meghatározott sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben vizsgázó, fogyatékossággal élő felnőtt  [Szkt. 7. § 5. pontja] tekintetében)
 • 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról (a vizsgatörzslap kiállításával kapcsolatban)
 • 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
 • 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
 • 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről
 • Ákr. – 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény
 • MSZ EN ISO/IEC 17024:2013 – Megfelelőségértékelés. Személyek tanúsítását végző testületek általános követelményei (ISO/IEC 17024:2012)
 • MSZ EN ISO/IEC 17000:2005, Megfelelőségértékelés. Szakszótár és általános elvek (ISO/IEC 17000:2004)
 • 2015. évi CXXIV. törvény a nemzeti akkreditálásról
 • NAR-01 – Az akkreditálási, bővítési, rendkívüli felügyeleti és felügyeleti vizsgálati eljárás értékelési szakaszának szabályzata
 • NAR-02 – Szabályzat a szabvány- és jogszabály változások kezelésére
 • NAR-08 – A Nemzeti Akkreditáló Hatóság jelképének használata és az akkreditált státuszra való hivatkozás szabályai
 • NAR-25 – Akkreditálási ellenőrzési ciklusprogramok készítésének szabályzata
 • NAR-31- Rugalmas terület akkreditálási szabályzata
 • NAR-35 – Szabályzat új akkreditálási tevékenységek felvételére és az akkreditálási követelmények változásának bevezetésére
 • NAD-103 Kérelem akkreditálásra és akkreditált terület bővítésére
 • NAD-103-5 Kérelem Személytanúsító szervezet akkreditálásához és területbővítéséhez
 • NAD-104 Kérelem felügyeleti vizsgálatra
 • NAD-102 Jelentős változás bejelentés
 • GDPR, az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
 • 2011. évi XLI. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról