A Kiskunhalasi Siker Vizsgaközpont a 2019. évi szakképzésről szóló LXXX. törvényben (továbbiakban Szkt.) meghatározott tevékenységéhez az 1. számú mellékletben található szakmák, szakképesítések tekintetében vizsgahelyszínt biztosító együttműködő partnereket keres.

Vizsgahelyszínt biztosíthat az, aki valamely a Regisztrációs lap 1. számú mellékletében szereplő szakmák, szakképesítések vizsgatevékenységének lebonyolításához szükséges tárgyi feltételekkel rendelkezik. Ha a pályázó nem rendelkezik megfelelő számú és végzettségű segítő szakemberekkel (folyosófelügyelő, teremfelügyelő, rendszergazda, projektfeladatoknál segítő személy), akkor a Vizsgaközpont biztosítja a személyi feltételeket.

Szakmák tekintetében a szükséges tárgyi feltételeket a Képzési és Kimeneti Követelmények – A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai pontjai – tartalmazzák (https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt).

Szakképesítések tekintetében a Programkövetelmények – A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása pontjai- (https://szakkepesites.ikk.hu/) részletezik.

Mellékletek: