Tisztelt Pályázó!

Vizsgaközpontunk pályázatot hirdet vizsgabizottsági tagi névjegyzék kialakításához. A vizsgafelügyelőnek és a vizsgabizottság további tagjának megbízása az adott szakmai/ képesítő vizsgára szól. A vizsgabizottságban betöltött tisztség az arra vonatkozó megbízás elfogadásával jön létre.

A Szakképzési törvény végrehajtási rendeletének 273. § (1) és (3) bekezdése értelmében a szakmai/ képesítő vizsga vizsgabizottsága három tagból áll, amelynek :

  • mérési feladatokat ellátó tagja végzi a vizsgázó tudásának felmérését, amelynek keretében átveszi az elkészült projektfeladatot és feljegyzi ennek az időpontját, ellenőrzi a projektfeladat megvalósításának lépéseit, és a megadott mérési-értékelési szempontoknak megfelelően rögzíti azok eredményeit;
  • értékelési feladatokat ellátó tagja minősíti a vizsgázó teljesítményét; a mérést végző tagtól kapott adatok és információk alapján elvégzi az értékelést, az értékelési folyamat eredményét bemutató dokumentációt a vizsgafelügyelő általi ellenjegyzést követően továbbítja az akkreditált vizsgaközpont vezetőjének;
  • ellenőrzési feladatokat ellátó tagja (vizsgafelügyelő) felel a szakmai vizsga szabályszerűségéért.

A pályázaton történő részvétel feltételei:

  • A pályázó rendelkezik a vizsgán megszerezhető szakma/szakképesítés oktatásához jogszabályban előírt feltételekkel
  • Minimum 3 év releváns szakmai (oktatói vagy szakmában töltött idő) tapasztalat
  • Hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, kezeléséhez

Az egész ország területéről várjuk a vizsgabizottsági tagok jelentkezését.

Pályázat benyújtására a Vizsgaközpont honlapján közzétett regisztrációs űrlap kitöltésével és beküldésével van lehetőség. Amennyiben a dokumentumok csatolása akadályba ütközik, az alábbi e-mail címre kérjük elküldeni azokat: jelentkezes@sikervizsga.hu. Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: „Vizsgáztatói névjegyzék”.

A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos.

Regisztrációs lap kötelező mellékletei:

  • szakmai önéletrajz (Az önéletrajzban a jelentkező térjen ki valamennyi korábbi munkatapasztalatára, a szakterületen eltöltött időkre is. Kérjük, jelezze azt is, ha van online vizsgáztatási tapasztalata)
  • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok szkennelt másolata (Kérjük, valamennyi képzettségét igazoló dokumentum feltöltését, tehát nem kizárólag a legmagasabb iskolai végzettség igazolását. Amennyiben több területen is rendelkezik szakmai ismerettel, úgy célszerű valamennyi diploma, oklevél, tanúsítvány, munkatapasztalat feltöltése)
  • nyelvvizsga bizonyítvány szkennelt másolata (amennyiben rendelkezik bizonyítvánnyal)
  • a pályázó nyilatkozatai (regisztrációs űrlapon)

Mellékletek:

Regisztrációs űrlap Megnyitás
Pályázati felhívás Letöltés