A Kiskunhalasi Siker Vizsgaközpont a szakképzési törvényben meghatározott tevékenységéhez végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 272. § (1) és (3) bekezdése értelmében a szakmai vizsga vizsgabizottsága három tagból áll, amelynek

 1. ellenőrzési feladatokat ellátó tagja (vizsgafelügyelő) felel a szakmai vizsga szabályszerűségéért
 1. mérési feladatokat ellátó tagja végzi a vizsgázó tudásának felmérését, melynek keretében átveszi az elkészült projektfeladatot és feljegyzi ennek az időpontját, ellenőrzi a projektfeladat megvalósításának lépéseit, és a megadott mérési-értékelési szempontoknak megfelelően rögzíti azok eredményeit
 1. értékelési feladatokat ellátó tagja minősíti a vizsgázó teljesítményét; a mérést végző tagtól kapott adatok és információkalapján elvégzi az értékelést; az értékelési folyamat eredményét bemutató dokumentációt a vizsgafelügyelő általi ellenjegyzést követően továbbítja az akkreditált vizsgaközpont vezetőjének.

A pályázaton történő részvétel feltételei:

 • A pályázó rendelkezik a vizsgán megszerezhető szakma/szakképesítés oktatásához jogszabályban előírt feltételekkel
 • Minimum 3 év releváns szakmai (oktatói vagy szakmában töltött idő) tapasztalat
 • Hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, kezeléséhez

Az egész ország területről várjuk a vizsgabizottsági tagok jelentkezését.

A pályázónak a felhívás mellékleteként megjelentetett regisztrációs lapot, illetve az ahhoz tartozó mellékleteket elektronikus levélben kell benyújtani
az alábbi e-mail címre: info@sikervizsga
Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: „Vizsgáztatói névjegyzék”
A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos

Regisztrációs lap kötelező mellékletei:

 • szakmai önéletrajz (Az önéletrajzban a jelentkező térjen ki valamennyi korábbi munkatapasztalatára, a szakterületen eltöltött időkre is. Kérjük, jelezze azt is, ha van online vizsgáztatási tapasztalata)
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok szkennelt másolata (Kérjük, valamennyi képzettségét igazoló dokumentum feltöltését, tehát nem kizárólag a legmagasabb iskolai végzettség igazolását. Amennyiben több területen is rendelkezik szakmai ismerettel, úgy célszerű valamennyi diploma, oklevél, tanúsítvány, munkatapasztalat feltöltése)
 • nyelvvizsga bizonyítvány szkennelt másolata (amennyiben rendelkezik bizonyítvánnyal)
 • a pályázó nyilatkozatai (adatkezelési nyilatkozat – regisztrációs lap melléklete)
 • 1. számú melléklet kitöltése