Tájékoztató a Kiskunhalasi Siker Vizsgaközpont által szervezett vizsgák díjáról

Jelen tájékoztató célja, hogy a vizsgázók részére útmutatást adjon a vizsgadíjakról, és fizetési feltételeikről. A tájékoztatás minden, a Kiskunhalasi Siker Vizsgaközpont által szervezett szakmajegyzék szerint szakma, illetve részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsga, valamint programkövetelmény alapján szervezett, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgára vonatkozik.

 1. Szakmai vizsga

A szakmai vizsga finanszírozását a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet határozza meg. A szakmai vizsga díja olyan vizsgázó esetén, aki a szakmai oktatásban ingyenesen vesz részt, vizsgázónként legfeljebb a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltsége egyhavi összege huszonöt százalékának, részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsga esetén tizenhat százalékának és az adott szakma ágazatához kapcsolódóan a 332/A § (2) bekezdésben meghatározott – évfolyami szorzó nélkül figyelembe vett – súlyszorzó szorzata.

Súly-szorzó 1 vizsgázóra eső vizsgadíj szakmai vizsga esetén 1 vizsgázóra eső vizsgadíj részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsga esetén
2,2 55.000 Ft-tól 35.200 Ft-tól
2,42 60.500 Ft-tól 38.720 Ft-tól
2,85 71.250 Ft-tól 45.600 Ft-tól

A szakmai vizsga díját az olyan vizsgázó esetében, aki a szakmai oktatásban ingyenesen vesz részt, az akkreditált vizsgaközpont számára az a szakképző intézmény téríti meg utólagosan, amely a vizsgázó szakmai oktatását megszervezte. A szakmai vizsga díjának utólagos megtérítésére az akkreditált vizsgaközpont az olyan vizsgázó után jogosult, aki a szakmai vizsgát ténylegesen megkezdte. Az utólagos megtérítést a szakképző intézmény a vizsgaidőszakot követő negyvenöt napon belül teljesíti.

Javító- és pótlóvizsgák díja:

 • Az első javító, vagy pótló vizsga ingyenes azok számára, akik az első vizsgán is ingyenességre voltak jogosultak.
 • Annak a vizsgázónak, aki nem jogosult ingyenességre, a javító, vagy pótlóvizsgán vizsgadíjat kell fizetnie.
 • A második és minden további javító vizsga díja – amennyiben, a vizsgázónak valamennyi vizsgarészt meg kell ismételnie – teljes vizsgadíj.
 • Amennyiben a vizsgázónak csak valamely vizsgatevékenységet (pl. interaktív vagy projekt feladat) kell megismételnie, az ágazatnál meghatározott vizsgadíj arányosított részét kell megfizetnie.
 1. Képesítő vizsga

A képesítő vizsga finanszírozására nincs jogszabályi előírás, így a képesítő vizsga díját az alábbiakban ismertetett elv alapján a Kiskunhalasi Siker Vizsgaközpont egyedileg határozza meg. Vizsgadíjak meghatározása (a vizsgahelyszín távolsága és a vizsgázói létszám függvénye):

Kiskunhalas 100 km-es körzetén belül:

Vizsgára jelentkezők száma (fő) 1 vizsgázóra eső képesítő vizsga díja várhatóan
10-15 50.000 Ft-tól
16-20 45.000 Ft-tól
21 felett 42.000 Ft-tól (1 vizsgabizottság kiállítása esetén)

Kiskunhalas 100 km-es körzetén kívül:

Vizsgára jelentkezők száma (fő) 1 vizsgázóra eső képesítő vizsga díja várhatóan
10-15 55.000 Ft-tól
16-20 50.000 Ft-tól
21 felett 47.000 Ft-tól (1 vizsgabizottság kiállítása esetén)

A fenti képesítő vizsga díjakat módosíthatják a további, egyedileg felmerülő költségek: a vizsgahelyszín bérleti díja, az anyag- és műhelyköltségek, központi írásbeli vizsgafeladatok díja, vizsga nyelve stb. Amennyiben konkrét vizsga vizsgadíjáról szeretne tájékozódni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal!

A képesítő vizsgák javító és pótlóvizsgáinak díja:

 • Az első javító, vagy pótló vizsga ingyenes azok számára, akik az első vizsgán is ingyenességre voltak jogosultak.
 • Annak a vizsgázónak, aki nem jogosult ingyenességre, a javító, vagy pótlóvizsgán vizsgadíjat kell fizetnie.
 • A javító- és pótlóvizsgák díja egyedileg kerül meghatározásra.
 1. Vizsgadíjak befizetésének határideje

A megállapított vizsgadíjról a Vizsgaközpont számlát állít ki a vizsgázó, vagy a vizsgázó által megjelölt díjfizető részére. Amennyiben csoportos vizsgajelentkezés történik, lehetséges a vizsgadíjak csoportos befizetése is. Ebben az esetben a Vizsgaközpont a díjfizetőt tájékoztatja.

A vizsgadíjak befizetésének határideje a vizsgára való jelentkezés határideje, vagy a kiállított számlán szereplő határidő. A vizsgajelentkezéssel díjfizetési kötelezettség keletkezik. A vizsgajelentkezéstől való elállást írásban szükséges jelezni a Vizsgaközpont felé. Amennyiben a vizsgázó a jelentkezési határidőig fenntartja jelentkezését, vizsgadíj fizetési kötelezettsége van (utólagos, tehát a jelentkezési határidőt követő lemondás esetén is)! Ha a csoportosan bejelentett vizsgázók valamelyike a jelentkezési határidőn belül a vizsgát lemondja, a kalkulált vizsgaszervezési díj nem kerül módosításra, a díjfizető a szerződésben megállapított létszám alapján fizet.

 1. Vizsgadíjak visszatérítése

vizsgázó által befizetett vizsgadíj a vizsgától való elállás esetén abban az esetben kerülhet visszafizetésre a vizsgázó számára, ha ezt az igényét a vizsgajelentkezési határidő lejártát megelőzően jelzi a vizsgaközpont vezetője felé. Amennyiben a szakmai/ képesítő vizsgán a vizsgázó igazolható okból nem jelent meg, a vizsgaközpont a befizetett vizsgadíj 0% – 100%-át visszafizeti, vagy lehetőséget ad a vizsga teljesítésére egy későbbi időpontban. Igazolható oknak kizárólag fekvőbeteg ellátásra vonatkozó igazolás tekinthető. A visszafizetendő pontos összeg a vizsga állandó költségei alapján egyedileg kerül meghatározásra. Amennyiben a szakmai/ képesítő vizsgán a vizsgázó igazolható ok nélkül nem jelent meg, vagy a vizsgát megszakította, a vizsgadíjat a Vizsgaközpont nem téríti vissza. A 3. és 4. pontban foglaltaktól a vizsgaközpont vezetője egyedi döntés alapján, indokolt esetben eltérhet.