Tisztelt Leendő Partnerünk!

A Kiskunhalasi Siker Vizsgaközpont a 2019. évi szakképzésről szóló LXXX. törvényben (továbbiakban Szkt.) meghatározott tevékenységéhez a Vizsgaközpont honlapján közzétett regisztrációs űrlapon található szakmák, szakképesítések tekintetében vizsgahelyszínt biztosító együttműködő partnereket keres.

Vizsgahelyszínt biztosíthat az, aki valamely a fenti űrlapon szereplő szakmák, szakképesítések vizsgatevékenységének lebonyolításához szükséges tárgyi feltételekkel rendelkezik. Ha a pályázó nem rendelkezik megfelelő számú és végzettségű segítő szakemberrel (folyosófelügyelő, teremfelügyelő, rendszergazda, projektfeladatoknál segítő személy), akkor a Vizsgaközpont biztosítja a személyi feltételeket.

Szakmák tekintetében a szükséges tárgyi feltételeket a Képzési és Kimeneti Követelmények – A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai pontjai – tartalmazzák (https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt).

Szakképesítések tekintetében a Programkövetelmények – A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása pontjai- (https://szakkepesites.ikk.hu/) részletezik.

Pályázat benyújtására a Vizsgaközpont honlapján közzétett regisztrációs űrlap kitöltésével és beküldésével van lehetőség. Amennyiben a dokumentumok csatolása akadályba ütközik, az alábbi e-mail címre kérjük elküldeni azokat: jelentkezes@sikervizsga.hu. Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: „Együttműködő partneri névjegyzék”

A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos.

Regisztrációs lap kötelező mellékletei:

  • a pályázó nyilatkozatai (regisztrációs űrlapon)

Mellékletek:

Regisztrációs űrlap Megnyitás
Pályázati felhívás Letöltés