Tájékoztató a Kiskunhalasi Siker Vizsgaközpont által szervezett vizsgák vizsgáztatási díjairól

Jelen tájékoztató célja, hogy a vizsgáztatók részére útmutatást adjon a vizsgáztatási díjakról, és fizetési feltételeikről. A tájékoztatás minden, a Kiskunhalasi Siker Vizsgaközpont által szervezett szakmajegyzék szerint szakma, illetve részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsga, valamint programkövetelmény alapján szervezett, szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgára vonatkozik.

A vizsgáztatási díj kiszámításánál a végösszeget bruttó összegként kell figyelembe venni, és a kerekítés szabályai szerint százas értékre kell kerekíteni.

1. A Vizsgaközpont a vizsga lebonyolításával kapcsolatban az alábbi vizsgáztatási díjakat fizeti a szakmai/ képesítő vizsgáztatásban résztvevőknek:

feladatfejlesztő és véleményező szakértő: Az írásbeli, interaktív, illetve projekt-, vagy gyakorlati feladat fejlesztése és véleményezése esetén a fejlesztő és a véleményező partnert egyaránt díjazás illeti meg, amely minden esetben a vizsgaközpont vezetővel történő előzetes megállapodás alapján történik.

– a vizsgabizottság tagjai (mérő, értékelő, vizsgafelügyelő) számára:

 • Alapdíj: 18.000 forint
 • Változó díj: minden egyes vizsgázó után, akit az adott vizsgára bejelentettek: 3.500 forint/vizsgázótól kezdődően

a jegyző számára

 • Jegyzői feladatok teljes körű ellátása megbízás alapján
  • Alapdíj: 18.000 forint
  • Változó díj: minden egyes vizsgázó után, akit az adott vizsgára bejelentettek: 3.500 forint/vizsgázótól kezdődően
 • Osztott jegyző esetén
  • Jegyző (vizsgaközpont munkatársa)
   • Alapdíj: 18.000 forint
   • Változó díj: minden egyes vizsgázó után, akit az adott vizsgára bejelentettek: 2.000 forint/vizsgázótól kezdődően
  • Technikai jegyző (vizsga napján megbízott jegyző):
   • Alapdíj: 18.000 forint
   • Változó díj: minden egyes vizsgázó után, akit az adott vizsgára bejelentettek: 2.000 forint/vizsgázótól kezdődően

a vizsgabizottság munkáját segítő szakértők esetében:

 • Változó díj: 2.000 forint/ vizsgázótól kezdődően

az egyéb feladatokat ellátók:

 • Technikai feltételek biztosításáért felelős személy

Változó díj: minden egyes megkezdett óra után, ami az adott vizsgán közvetlenül ellátott feladataihoz kapcsolódik: 2000 forint/óra, vagy

Változó díj: minden egyes vizsgázó után, akit az adott vizsgára bejelentettek: 2.000 forint/vizsgázótól kezdődően

 • Folyosófelügyelő, teremfelügyelő

Változó díj: minden egyes megkezdett óra után, ami az adott vizsgán közvetlenül ellátott feladataihoz kapcsolódik: 2000 forint/ óra.

Az adott vizsgán releváns megbízási díjakat a vizsga előtt kiküldött megbízási szerződés tartalmazza.

Amennyiben a Vizsgaközpont a jegyzővel vagy a vizsgabizottság munkáját segítő szakértővel, egyéb feladatokat ellátókkal olyan munkavégzésre irányuló szerződést kötött, amely tartalmazza a vizsgákkal kapcsolatos feladatok ellátását is, akkor e személy(eke)t külön vizsgáztatási díj nem illeti meg.

A Vizsgaközpont kizárólag megbízási/ vállalkozói megbízási szerződés keretében bízza meg a vizsgákon vizsgáztatási díj ellenében közreműködő személyeket.

Vállalkozói megbízási szerződés köthető:

 • egyéni vállalkozókkal, akik saját nevükre állítanak ki számlát,
 • gazdasági társasággal, ha a gazdasági társaság hivatalos képviselője nyilatkozik a megbízandó személy foglalkoztatásáról (kötelező melléklet: aláírási címpéldány + átláthatósági nyilatkozat).

A vizsgáztatási díj kifizetése kizárólag az adott vizsga jogszabályban/ szerződésben rögzített feladatainak teljes körű ellátása után illeti meg a vizsgáztatásban résztvevőt.

A vizsgázók számának megállapítása a Vizsgaszabályzat alapján értendő, ennek meghatározása az adott vizsgára, a vizsgabizottsági tagokkal és a jegyzővel adott vizsgára megkötendő megbízásban kerül pontosításra.

Költségtérítés

A Vizsgaközpont utazási-, szállás- és egyéb költségtérítést a megbízási díjon felül egyedi, indokolt esetben, külön megállapodás alapján térít.

A Vizsgaközpont – külön megegyezés alapján – gondoskodhat a vizsgabizottság utaztatásáról és a szállásáról.

Mellékletek:

Átláthatósági nyilatkozat Letöltés